โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ส่องเทรนด์ใหม่ Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานอะไรกัน!

  • 27 ตุลาคม 2562
  • 57 ครั้ง
ส่องเทรนด์ใหม่ Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานอะไรกัน!

ส่องเทรนด์ใหม่ Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานอะไรกัน!
.
ผลการสำรวจการใช้นวัตกรรมการประหยัดพลังงานและพฤติกรรมการรับสื่อ โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มาดูกันว่าคน Gen Y นิยมเลือกใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานผ่านโทรศัพท์มือถือมากสุดคืออะไร เเละเพราะอะไร ไปดูกันเลย
.
https://siamrath.co.th/n/105339
.
#รวมพลังหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#สนพ
#กระทรวงพลังงาน
#ส่อง #เทรนด์ใหม่ #GENY
#นวัตกรรม
#ประหยัดพลังงาน