โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ เบญญา แสงวิสุทธิ์ใส (น้ำโค้ก) นิสิตทันตแพทย์ ปี1

  • 11 ตุลาคม 2559
  • 1282 ครั้ง
แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ เบญญา แสงวิสุทธิ์ใส (น้ำโค้ก) นิสิตทันตแพทย์ ปี1

ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัดชัวร์
แนวคิดชีวิตหาร 2 ในแบบ เบญญา แสงวิสุทธิ์ใส (น้ำโค้ก) นิสิตทันตแพทย์ ปี1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“เด็กหอต้องซื้อของกินของใช้เองบ่อย จึงพยายามลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้าแทน รวมทั้งเลี่ยงไม่รับถุงพลาสติกเวลาไปร้านสะดวกซื้อหรือเดินห้าง” ใช้ชีวิตหาร 2 แทบจะทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน ลดครึ่งใช้ครึ่งเท่าที่จำเป็น