โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

นักเรียนและนักศึกษาในหลายพื้นที่ได้หยุดการเรียนการสอนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

  • 31 มกราคม 2562
  • 769 ครั้ง
นักเรียนและนักศึกษาในหลายพื้นที่ได้หยุดการเรียนการสอนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนและนักศึกษาในหลายพื้นที่ได้หยุดการเรียนการสอนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน
.
หากชาวหาร 2 มีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน ลองเปลี่ยนวิธีการเดินทาง
✔️ ทางเดียวกันไปกันคันเดียว เพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนนและไม่เพิ่มฝุ่นละออง
✔️จอดรถไว้บ้าน ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อลดความคับคั่งบนถนน
✔️ Work at home ไม่ต้องออกไปเจอฝุ่นละออง 
✔️ ใช้แอปฯ ตรวจสภาพอากาศก่อนเดินทาง และไม่ลืมสวมหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ????
.
โรงเรียนก็ได้หยุดแล้ว! ชาวออฟฟิศยังไหวอยู่ไหม!? ????????
.
#ลดฝุ่นละออง
#PM2.5
#รวมพลังหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน