โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ยุคน้ำมันแพงแบบนี้...ทำไมยังละเลย ไม่ช่วยกันประหยัด

  • 4 ธันวาคม 2561
  • 969 ครั้ง
ยุคน้ำมันแพงแบบนี้...ทำไมยังละเลย ไม่ช่วยกันประหยัด

ยุคน้ำมันแพงแบบนี้...ทำไมยังละเลย ไม่ช่วยกันประหยัด
.
วิกฤติพลังงาน ปัญหาของคนทั้งชาติกำลังรอวันปะทุ แต่ทางออกเริ่มจากตัวเรา พลังงานจะยั่งยืน ถ้าเรารู้จักใช้ มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ประหยัดน้ำมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติ ชีวิตดีมีแต่จะเซฟ
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน