โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อาคารรัฐสภาอินเดียที่สร้างมาตั้งแต่ยุค 50s ที่เคยใช้หลอดไฟกว่า 22,000 ดวง

  • 30 สิงหาคม 2559
  • 809 ครั้ง

อาคารรัฐสภาอินเดียที่สร้างมาตั้งแต่ยุค 50s ที่เคยใช้หลอดไฟกว่า 22,000 ดวง แต่ละดวงใช้พลังงานไฟฟ้า 25 วัตต์ เสียค่าไฟแต่ละเดือนมหาศาล จนปี 2015 นายกรัฐมนตรี Narenda Modi ต้องหาทางลดการใช้พลังงานผ่าน แคมเปญประหยัดไฟ โดยเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นหลอด LED ผลลัพธ์ที่ได้คือ แสงสว่างกว่าเดิม ค่าไฟลดลงเพราะแต่ละหลอดใช้ไฟแค่ 3 วัตต์ ขณะที่หลอดเดิมใช้ไฟ 25 วัตต์ และอัตราหลอดไฟเสียจากชำรุดน้อยลง เมื่อดูอัตราการใช้ไฟฟ้า ที่เคยใช้ 500 กิโลวัตต์ ต่อเวลาการเปิด 32 ชั่วโมง ก็ลดลงเหลือเพียง ⅛ หรือ 8 เท่าเลยทีเดียว