โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แอ่วเจียงใหม่หื้อม่วนใจ๋ ไปกับ “เชียงใหม่ สมาร์ทบัส”

  • 1 ธันวาคม 2561
  • 767 ครั้ง
แอ่วเจียงใหม่หื้อม่วนใจ๋ ไปกับ “เชียงใหม่ สมาร์ทบัส”

แอ่วเจียงใหม่หื้อม่วนใจ๋ ไปกับ “เชียงใหม่ สมาร์ทบัส” 
.
“เชียงใหม่ สมาร์ทบัส” รถเมล์รอบเมืองเชียงใหม่ นวัตกรรมระบบขนส่งมวลชน ตอบรับวัฒนธรรมลดใช้พลังงาน 1 คัน นั่งได้ 25 คน ค่าโดยสารเพียง 20 บาท ตลอดสาย ฟรี Wifi เช็กเวลาเดินรถและตำแหน่งรถ ได้ ผ่านเส้นทางสำคัญ อย่างสนามบินเชียงใหม่ วัดสวนดอก นิมมาน ประตูท่าแพ และไนท์บาซ่าร์ ดีงามปะล้ำปะเหลือ ตะลอนช้อป ชิม ชิล ไหว้พระได้สะดวกสบาย ทั้งยังลดใช้พลังงานร่วมกัน
.
มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมหาร 2 “ยิ่งใช้รถร่วมกัน ยิ่งแชร์ ยิ่งประหยัดชัวร์
.
อ้างอิง: https://mgronline.com/local/detail/9610000021808 
.
#ประหยัดน้ำมัน
#เป็นเรื่องของคนทั้งชาติ 
#รวมพลังหาร2
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งแชร์
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน