โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปัจจุบันแอร์ทุกรุ่น สามารถตั้งเวลาปิดได้ เราอาจคำนวณระยะการใช้จากเวลาตื่น

  • 26 สิงหาคม 2559
  • 949 ครั้ง
ปัจจุบันแอร์ทุกรุ่น สามารถตั้งเวลาปิดได้ เราอาจคำนวณระยะการใช้จากเวลาตื่น

ปัจจุบันแอร์ทุกรุ่น สามารถตั้งเวลาปิดได้ เราอาจคำนวณระยะการใช้จากเวลาตื่น เช่น ตื่น 7 โมงเช้า ก็เปิดให้แอร์ทำงานถึง 6 โมงเช้าก็พอ เพราะตอนเช้า อากาศภายนอกไม่ร้อนมาก เมื่อรวมกับอุณหภูมิในห้องที่สะสมความเย็นมาทั้งคืน ในห้องก็ยังมีความเย็นอยู่ในระดับที่กำลังสบายถ้าให้ดี เปลี่ยนมาใช้แอร์เบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ที่ประหยัดไฟกว่าแอร์ทั่วไปถึง 30% แจ่มเลย...

#แอร์ #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์