โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และแอร์ฉลากเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ช่วยประหยัดค่าไฟได้ 20% ทุกเดือน

  • 19 สิงหาคม 2559
  • 858 ครั้ง
การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และแอร์ฉลากเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ช่วยประหยัดค่าไฟได้ 20% ทุกเดือน

คิดเล่นๆ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และแอร์ฉลากเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ช่วยประหยัดค่าไฟได้ 20% ทุกเดือนหากค่าไฟต่อเดือนเฉลี่ย 3,500 บาท แล้วนำเงินค่าไฟที่ลดลง 700 บาทต่อเดือน ใช้เวลาแค่ 2 ปีกับอีก 5 เดือน จะพบว่า สามารถนำเงินที่ได้จากค่าไฟที่ลด เก็บเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ปารีส (แบบ low-cost) เพื่อไปยลโฉมโมนาลิซา ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ที่ราคาตั๋ว 20,000 บาทได้แล้วพอรู้อย่างนี้ มาเปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ และได้เที่ยวชัวร์ กันเถอะ! 

#โมนาลิซ่า #หลอดไฟLED #แอร์#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์