โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ที่ช่วยประหยัดไฟ ยังไงก็คุ้ม!

  • 18 สิงหาคม 2559
  • 835 ครั้ง
แอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ที่ช่วยประหยัดไฟ ยังไงก็คุ้ม!

ไม่ว่าจะคิดในมุมไหน การเปลี่ยนมาใช้ แอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ที่ช่วยประหยัดไฟ ยังไงก็คุ้ม!
#วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ #แอร์ #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์