โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เสียบแช่ = ตังค์หมด! ถอดปลั๊ก = ตังค์เหลือ!

  • 5 กันยายน 2561
  • 1063 ครั้ง
เสียบแช่ = ตังค์หมด!
ถอดปลั๊ก = ตังค์เหลือ!

เสียบแช่ = ตังค์หมด!
ถอดปลั๊ก = ตังค์เหลือ!
.
ไม่ต้องตกใจ มันเป็นสัจธรรมของโลก มีเกิด มีแก่ มีเสียบแช่ ตังค์ก็หมดไว จงเตือนสติตัวเองไว้!! ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ท่องให้ขึ้นใจ จำให้ดี
.
แบบนี้สิหาร 2 ดับทุกข์โดยการไม่เสียบแช่ แล้วท่านจะพบทางสว่าง เจริญพร~
.
#แบบนี้สิหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน