โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

โอมมมมม!! จงมีแต่คนรัก จงมีแต่คนหลง

  • 4 กันยายน 2561
  • 1013 ครั้ง
โอมมมมม!! จงมีแต่คนรัก จงมีแต่คนหลง

โอมมมมม!! จงมีแต่คนรัก จงมีแต่คนหลง ผู้ที่ฟังขอให้ต้องมนต์ในคาถา ด้วยความปรารถนารักและหวังดี อะไรไม่ใช้ อะไรไม่จำเป็น ก็ปิดเถอะนะ อย่าให้ใครเค้ามาว่า ใช้ไฟยังไงให้เปลือง เพี้ยง~~~

ถ้าคาถาไม่เห็นผล มนต์ไม่ขลัง แนะนำเลยว่าให้ลงมือทำ
แล้วความขลังจะตามมา พร้อมบิลค่าไฟฟ้าที่ลดลง เจริญพร