โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

งานเยอะยังพอทน ค่าไฟไม่ลดลงต้องทำไง

  • 3 กันยายน 2561
  • 1132 ครั้ง
งานเยอะยังพอทน ค่าไฟไม่ลดลงต้องทำไง

 

งานเยอะยังพอทน ค่าไฟไม่ลดลงต้องทำไง อย่าทำงานแลกเงินมาจ่ายค่าไฟ สำนึกหาร 2 ช่วยได้ มาเปลี่ยนพฤติกรรมที่สิ้นเปลืองพลังงานกันเถอะ
- ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้
- ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา ช่วยประหยัดไฟได้ 10%
- ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้
- เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5
ปรับความคิด เปลี่ยนพฤติกรรมสักนิด ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
.
#แบบนี้สิหาร2
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน