โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แค่เปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟ LED ชีวิตก็จะมีอะไรดีๆ เข้ามาอีกเยอะ

  • 15 สิงหาคม 2561
  • 719 ครั้ง
แค่เปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟ LED ชีวิตก็จะมีอะไรดีๆ เข้ามาอีกเยอะ

แค่เปลี่ยนมาใช้ หลอดไฟ LED ชีวิตก็จะมีอะไรดีๆ เข้ามาอีกเยอะ
.
ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนี้เลย!!
หลอดไส้กินไฟคิดเป็นเงิน 1,312.75 บาท ต่อหลอด/ปี
ถ้าใช้ 10 หลอด จ่ายค่าไฟอยู่ที่ 13,127.50 บาท ต่อปี*
.
แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED จะกินไฟอยู่ที่ 164.09 บาท ต่อหลอด/ปี
ถ้าใช้ 10 หลอด จ่ายค่าไฟอยู่ที่ 1,640.90 บาท/ปี**
.
ต่างกันถึง!!!!! 11,486.6 บาทเลยทีเดียว
.
ส่วนต่างค่าไฟเหลือเยอะขนาดนี้ เอาไปใช้กิน เที่ยว ช้อป ได้อีกเยอะเลยนะ แม่คู๊ณณณณณณณณ
.
*ค่าไฟฐาน 3.5966 บาท/หน่วย 10 ช.ม/วัน, หลอดไส้ 100 วัตต์
**ค่าไฟฐาน 3.5966 บาท/หน่วย 10 ช.ม/วัน, หลอด LED 12.5 วัตต์
.
#หลอดไฟ LED
#คนมันSave
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน