โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

เบิร์นเเคลฯ ไม่เบิร์นไฟ จะขึ้นหรือลงก็ใช้บันได

  • 9 สิงหาคม 2561
  • 1226 ครั้ง
เบิร์นเเคลฯ ไม่เบิร์นไฟ จะขึ้นหรือลงก็ใช้บันได
เบิร์นเเคลฯ ไม่เบิร์นไฟ จะขึ้นหรือลงก็ใช้บันได ใช้ลิฟต์ทำไมเปลืองพลังงาน ขึ้นหลายๆ ชั้นไม่ว่ากัน เเต่ถ้าขึ้นเเค่ชั้นสองชั้นใช้บันไดกันดีกว่า หาเวลาออกกำลังง่ายๆ เเค่ใช้กำลังขา เเทนการใช้ไฟฟ้าพาขึ้นตึก
.
เข้าใจตรงกันนะ!!
.
#คนมันSave
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน