โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

กระเบื้องหลังคาเบอร์ 5

  • 4 สิงหาคม 2561
  • 917 ครั้ง
กระเบื้องหลังคาเบอร์ 5
กระเบื้องหลังคาเบอร์ 5 คือกระเบื้องที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติทนความร้อนเเละสะท้อนความร้อนได้ ทำให้บ้านเย็นขึ้น 3-5 องศา . เพราะหลังคาประเภทนี้มีค่าสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 (เรียกสั้นๆ ว่า TSR 45) กระเบื้องสีประกายเมทัลลิคที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน ช่วยให้บ้านเย็นและประหยัดพลังงานมากกว่าหลังคาทั่วไป . ประโยชน์ของกระเบื่องหลังคาเบอร์ 5 นอกจากจะช่วยให้บ้านเย็นยังช่วยลดค่าไฟได้อีกด้วย เพราะหลังคาไม่อมหรือเก็บความร้อนทำให้บ้านเย็น เครื่องปรับอากาศก็จะได้ทำงานไม่หนัก ประหยัดเห็นๆ ถ้ายังไม่เห็นก็ลองเปลี่ยนมาใช้กันได้ ซึ่งตอนนี้มีไม่กี่เจ้าที่ผ่านมาตราฐาน หาได้ง่ายๆ ตามร้านค้าอุปกรณ์ตกเเต่งบ้านและร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป . #คนมันSave #กระเบื้องหลังคา #เบอร์5 #ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง #วัฒนธรรมประหยัด #วัฒนธรรมหาร2 #รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ #สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน