โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันเข้าพรรษาตรงกับวันวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

  • 28 กรกฎาคม 2561
  • 1239 ครั้ง
วันเข้าพรรษาตรงกับวันวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

วันเข้าพรรษาตรงกับวันวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 จึงเป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์จะได้จำวัด 3 เดือนในช่วงหน้าฝน เพื่อศึกษาพระธรรม ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสเข้าวัด ฟังเทศน์ ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน 

ยิ่งได้กุศลแรงเข้าพรรษาปีนี้ ถวายหลอดไฟ LED ได้ทั้งบุญ ช่วยวัดประหยัดไฟ แถมช่วยชาติประหยัดพลังงานอีกด้วย!

#วันเข้าพรรษา #หลอดไฟLED #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน