โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อยู่บ้านเดียวกัน อย่ามัวเเต่เเยกกันอยู่คนละมุม มาอยู่พร้อมหน้ากันในห้องเดียวกันดีกว่า ประหยัดชัวร์!

  • 24 มิถุนายน 2561
  • 688 ครั้ง
อยู่บ้านเดียวกัน อย่ามัวเเต่เเยกกันอยู่คนละมุม มาอยู่พร้อมหน้ากันในห้องเดียวกันดีกว่า ประหยัดชัวร์!

อยู่บ้านเดียวกัน อย่ามัวเเต่เเยกกันอยู่คนละมุม มาอยู่พร้อมหน้ากันในห้องเดียวกันดีกว่า ประหยัดชัวร์!

เข้าใจว่าบ้านมีหลายห้องกิจวัตรของหลายบ้านในสังคมเมือง จึงทำให้มีระยะห่างระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

มาแสดงความรัก ด้วยการอยู่ร่วมกัน เปลี่ยนคนละมุมให้เป็นมุมเดียวกัน ลดใช้พลังงาน ยิ่งขยายความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัว เเค่อยู่ร่วมกัน ใช้ทุกอย่างร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน