โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

กระดาษทิชชู่มีใว้ใช้ แต่จะดีกว่าไหม หยิบแค่พอดีเอาแค่ที่พอใช้

  • 22 มิถุนายน 2561
  • 5326 ครั้ง
กระดาษทิชชู่มีใว้ใช้ แต่จะดีกว่าไหม หยิบแค่พอดีเอาแค่ที่พอใช้

กระดาษทิชชู่มีใว้ใช้ แต่จะดีกว่าไหม หยิบแค่พอดีเอาแค่ที่พอใช้

ใช้เท่าที่จำเป็น = ประหยัดทรัพยากร + ประหยัดพลังงานการผลิต

อย่างที่รู้ว่าทิชชู่ทำมาจากต้นไม้ หากเราใช้อย่างรู้คุณค่า แน่นอน ทรัพยากรก็จะมีให้เราใช้อีกยาวนาน 

ร่วมสร้างวัฒนธรรมประหยัด ในการใช้ทิชชู่เท่าที่จำเป็

#ทิชชู่ #หยิบแค่พอดี #เอาที่พอใช้
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน