โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

มีน้อยใช้น้อย มีมากก็อย่าใช้มากไป

  • 14 มิถุนายน 2561
  • 1148 ครั้ง
มีน้อยใช้น้อย มีมากก็อย่าใช้มากไป

มีน้อยใช้น้อย มีมากก็อย่าใช้มากไป รวมพลังหาร 2 ช่วยชาติ ใช้กระดาษให้คุ้มทั้ง 2 หน้า ใช้กระดาษครบ 2 หน้า ต้นไม้ทั้งป่าคงอยากขอบคุณ

สร้างวัฒนธรรมประหยัด ให้รู้จักใช้ทุกอย่างรู้คุณค่าประหยัดทรัพยากร โดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้า


#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน