โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลจะขับเคลื่อนประเทศไทยในทิศทางใด ?

  • 11 มิถุนายน 2561
  • 714 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลจะขับเคลื่อนประเทศไทยในทิศทางใด ?

มาพบกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่จะมาเล่าแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่นำพาประเทศไทย ก้าวสู่ “Digital Hype and Hope” ในทุกๆ แง่มุมที่คุณอาจไม่นึกถึงมาก่อนได้ที่งาน “หาร 2 Talks ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

#หาร2Talks
#DigitalHypeandHope
#ยิ่งใช้ร่วมกัน
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน