โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันอาสาฬหบูชา

  • 19 กรกฎาคม 2559
  • 661 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา

เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ค่าไฟที่เคยแพงย่อมถูกลงเป็นธรรมดา

ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ด้วยหลัก ‘กาลามสูตร’ คือต้องทดลองใช้ให้เห็นว่าการใช้หลอดไฟ LED ช่วยลดค่าไฟได้ จึงค่อยเชื่อ

ใครเปลี่ยนแล้ว ประหยัดได้กี่บาท อย่าลืมมาแชร์กันนะ

#วันอาสาฬหบูชา #หลอดไฟLED #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์