โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ส่องวัฒนธรรมประหยัดพลังงานจากต่างแดน ตอนที่ 2

  • 8 มิถุนายน 2561
  • 1419 ครั้ง
ส่องวัฒนธรรมประหยัดพลังงานจากต่างแดน ตอนที่ 2
ประเทศจีนมีการ Sharing Economy กันมากขึ้น ผ่านการจองรถ Shuttle Bus
มีการต่อยอด Sharing Economy ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแบบรถบัส/รถตู้ การแชร์รถบัสแบบ Panda Bus นี้ไม่เหมือนกับ Grab คุณไม่จำเป็นต้อง จองรถทั้งคัน แต่เป็นการแชร์ร่วมกันในแบบรถโดยสาร ประจำทางมากกว่า แอปนี้จะแนะนำให้คุณเดินไปยังจุด
ที่ใกล้กับคุณที่สุดที่รถตู้จะผ่าน จากนั้นก็ติดตามดู ได้ว่ามีรถคันไหนกำลังใกล้เข้ามาบ้าง

#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน