โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วัฒนธรรม "รถป๊อป" ทางเลือกในการเดินทางร่วมกันของชาวจุฬาฯ

  • 26 พฤษภาคม 2561
  • 772 ครั้ง
วัฒนธรรม "รถป๊อป" ทางเลือกในการเดินทางร่วมกันของชาวจุฬาฯ
จุฬาฯ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มี Shuttle Bus ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มีไว้อำนวยความสะดวกแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะจอดในจุดจอดต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารและการใช้รถป๊อปนี้เป็นอีก 1 ทางเลือกที่ไม่ต้องใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเดินทางในจุฬาฯ เลือก Shutter Bus ดีกว่า ประหยัดน้ำมันได้อีกด้วย

สามารถดูเส้นทางบริการของ Shuttle Bus "รถป๊อป" ได้ที่

http://77kaoded.com/รถพลังงานไฟฟ้า/

#Chula #ShuttleBus 
#ยิ่งใช้ร่วมกัน 
#ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์ 
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน