โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สังคมแบ่งปัน หมู่บ้านเดียวกัน ไปด้วยกัน ใช้รถคันเดียว

  • 10 พฤษภาคม 2561
  • 646 ครั้ง
สังคมแบ่งปัน หมู่บ้านเดียวกัน ไปด้วยกัน ใช้รถคันเดียว
สังคมแบ่งปัน หมู่บ้านเดียวกัน ไปด้วยกัน ใช้รถคันเดียว
เริ่มจากส่งคุณยายที่ตลาด ส่งเพื่อนข้างบ้านที่รถไฟฟ้า ส่งลูกที่โรงเรียน ขับแค่ไม่กี่เมตรก็ถึงที่ทำงาน อยู่ร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมหาร 2 หมู่บ้านเดียวกันทางเดียวกัน ไปคันเดียว

ใครมีไอเดียลองมาเล่าสู่กันฟัง วัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ภารกิจดีๆ เริ่มได้วันนี้หรือวันที่เราเดินทางเส้นเดียวกัน ใกล้เคียงหรือทางผ่าน ถ้าไปด้วยกัน 
ยิ่งประหยัดน้ำมันชัวร์ 

#หมู่บ้านเดียวกัน #ไปด้วยกัน
#ยิ่งใช้ร่วมกัน #ยิ่งประหยัดชัวร์
#วัฒนธรรมประหยัด
#วัฒนธรรมหาร2
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน