โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

วันประชากรโลก

  • 12 กรกฎาคม 2559
  • 775 ครั้ง
วันประชากรโลก

จากสถิติที่บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ.2555 พบว่า วันที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรม 60+ Earth Hour ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20:30 - 21:30 น. สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 1,528 เมกะวัตต์ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 4,374,475 บาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 815 ตัน

ไม่อยากจะคิดเลยว่า ถ้าประชากรโลก 7 พันกว่าล้านคน มาร่วมกันปิดไฟ1 ชั่วโมงในทุกๆ วัน และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดได้ขนาดไหนกันนะ?

#ไม่ต้องปิดไฟก็ประหยัดได้ #หลอดไฟLED #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์