โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

๖ เมษายน "วันจักรี”

  • 6 เมษายน 2561
  • 1082 ครั้ง
๖ เมษายน "วันจักรี”
๖ เมษายน "วันจักรี”
ของทุกปีขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕) ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย

รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ (ปัจจุบันกรุงเทพฯ มีอายุครบ ๒๓๖ ปี)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

#วันจักรี
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน