โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  • 2 เมษายน 2561
  • 1550 ครั้ง
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารีให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน