โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ร่วมกันลดใช้ไฟ 1 ชั่วโมง ในวัน Earth Hour 2018

  • 24 มีนาคม 2561
  • 949 ครั้ง
ร่วมกันลดใช้ไฟ 1 ชั่วโมง ในวัน Earth Hour 2018

ร่วมกันลดใช้ไฟ 1 ชั่วโมง ในวัน Earth Hour 2018

24 มีนาคม 2561 ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ถอดปลั๊กพักเครื่องใช้ไฟฟ้า ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. ภารกิจยิ่งใหญ่ชาวหาร 2 เริ่มได้พร้อมกัน... 

#EarthHour2018 
#24มีนาคม2561
#โลกมันร้อน
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน