โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

‘ประหยัด’ วันนี้เงินเหลือ...วันหน้า

  • 3 กรกฎาคม 2559
  • 786 ครั้ง

รู้หรือไม่? ถ้าเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดกว่าหลอดไส้ถึง 1,341 บาทต่อปีเชียวนะ…

*ค่าดังกล่าวคำนวณจากค่าไฟฟ้าของหลอดไส้ 1,533 บาท/หลอด/ปี หักลบค่าใช้ไฟหลอดไฟ LED 191.625 บาท/หลอด/ปี

**โดยคิดจากหลอดไส้ค่าไฟฐาน 4.20 บาท/หน่วย, 10 ชม./วัน ขนาด 100 วัตต์ และหลอด LED ค่าไฟฐาน 4.20 บาท/หน่วย, 10 ชม./วัน ขนาด 12.5 วัตต์

‪#‎หลอดไฟLED ‪#‎ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 ‪#‎รวมพลังหาร2 
‪#‎เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์