โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ภาษาใจอาจเข้าใจยาก แต่ภาษาหาร 2

  • 13 มีนาคม 2561
  • 1073 ครั้ง
ภาษาใจอาจเข้าใจยาก แต่ภาษาหาร 2

ภาษาใจอาจเข้าใจยาก แต่ภาษาหาร 2

“เข้าใจง่ายกว่าเพียงแค่ ปิดแอร์เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง”
ในวันที่นายๆ ไม่อยู่ก็เหมือนได้หยุดพักผ่อนบ๊อบกล่าวไว้
.
.
.

แต่แอดมินคิดว่านายอยู่หรือไม่อยู่...ก็ปิดแอร์ก่อน 1 ชั่วโมงได้เหมือนกัน

#ภาษาหาร2 
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน