โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ!!

  • 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • 855 ครั้ง
สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ!!

สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ!!

ค่าไฟ พลัสได้พลัสดี อย่างนี้ต้องหาวิธีลด
ก. เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ใช้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ข. ชวนสามีเดินห้างฯ ประหยัดค่าแอร์
ค. ใช้สามีซักมือแทนซักเครื่อง ไม่เปลืองไฟ
ง. งดจ่ายค่าไฟ ให้ไฟดับทั้งบ้าน ค่าไฟน้อยชัวร์