โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

จะ #พ่อบ้านใจกล้า หรือ #แม่บ้านใจเด็ด ก็อย่าลืมหมัดเด็ดเคล็ดลับการรีดผ้าแบบประหยัดไฟ รับรองบิลค่าไฟมา ต้องชะงัก…ในความถูกแน่นอน

  • 25 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1535 ครั้ง
จะ #พ่อบ้านใจกล้า หรือ #แม่บ้านใจเด็ด
ก็อย่าลืมหมัดเด็ดเคล็ดลับการรีดผ้าแบบประหยัดไฟ รับรองบิลค่าไฟมา
ต้องชะงัก…ในความถูกแน่นอน

จะ #พ่อบ้านใจกล้า หรือ #แม่บ้านใจเด็ด
ก็อย่าลืมหมัดเด็ดเคล็ดลับการรีดผ้าแบบประหยัดไฟ รับรองบิลค่าไฟมา
ต้องชะงัก…ในความถูกแน่นอน

1. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยเลือกเตารีดที่มีฉลากประหยัดไปเบอร์ 5

2. รีดผ้าคราวละมากๆ ประหยัดกว่า เพราะการทำให้เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก

3. ไม่ควรพรมน้ำจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น

4. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้จนกระทั่งเสร็จ

#จัยมันรัก #รีดผ้าแบบประหยัดไฟ
#รวมพลังหาร2
#ประหยัดชัวร์
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน