โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

การประหยัดพลังงาน สามารถทำได้ทุกที่แม้กระทั่งที่ออฟฟิศ วันนี้เหมียวกับทูมีเรื่องการใช้ปริ้นเตอร์หรือเครื่องพิมพ์อย่างประหยัดพลังงานมาให้ชาวออฟฟิศร่วมกันทำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ

  • 12 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1626 ครั้ง
การประหยัดพลังงาน สามารถทำได้ทุกที่แม้กระทั่งที่ออฟฟิศ วันนี้เหมียวกับทูมีเรื่องการใช้ปริ้นเตอร์หรือเครื่องพิมพ์อย่างประหยัดพลังงานมาให้ชาวออฟฟิศร่วมกันทำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ

1. ปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน

2. ตรวจทานงานกันก่อนสักนิดก่อนพิมพ์งานออกมา นอกจากจะไม่เปลืองกระดาษแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วย

3. หากเป็นงานพิมพ์ธรรมดา อย่าลืมเลือกพิมพ์แบบประหยัดทุกครั้ง ประหยัดทั้งหมึกและค่าไฟ

4. เลือกซื้อเครื่องที่มีสัญลักษณ์ Energy Star เท่านั้น

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5