โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ถึงจะเป็นคนขี้ลืมขนาดไหน ก็ยังเย็นใจได้ด้วยอุปกรณ์ Timer !

  • 11 กุมภาพันธ์ 2561
  • 1011 ครั้ง
ถึงจะเป็นคนขี้ลืมขนาดไหน ก็ยังเย็นใจได้ด้วยอุปกรณ์ Timer !

ตัวช่วยสำหรับคนขี้ลืม Timer เพียงแค่ตั้งเวลาเปิด-ปิด ที่สวิตช์ไฟตามช่วงเวลาที่ต้องการ เมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานและหยุดทำงานตามเวลาที่กำหนด คราวนี้ถึงจะเป็นคนขี้ลืมก็อุ่นใจได้แล้วว่า ถึงแม้จะลืมปิดนู่นปิดนี่ แต่ก็ยังประหยัดไฟได้เหมือนกัน

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5