โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อยากได้ผ้าเรียบแบบไม่เปลืองไฟ แนะนำให้รีดในห้องที่ไม่เปิดแอร์ เพราะความร้อนจากเตารีดจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น จะทำให้กินไฟมากขึ้น และควรถอดปลั๊กเตารีดออกก่อนรีดเสร็จ 3-4 นาที ความร้อนที่เหลือยังสามารถใช้รีดผ้าบางๆ ผืนเล็กๆ ได้อีกหลายผืนทีเดียว

  • 9 กุมภาพันธ์ 2561
  • 2479 ครั้ง
อยากได้ผ้าเรียบแบบไม่เปลืองไฟ แนะนำให้รีดในห้องที่ไม่เปิดแอร์ เพราะความร้อนจากเตารีดจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น จะทำให้กินไฟมากขึ้น และควรถอดปลั๊กเตารีดออกก่อนรีดเสร็จ 3-4 นาที ความร้อนที่เหลือยังสามารถใช้รีดผ้าบางๆ ผืนเล็กๆ ได้อีกหลายผืนทีเดียว

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์5