โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อย่าเติมน้ำยาแอร์ โดยไม่จำเป็น

  • 15 กันยายน 2559
  • 1318 ครั้ง
อย่าเติมน้ำยาแอร์ โดยไม่จำเป็น

อย่าเติมน้ำยาแอร์โดยไม่จำเป็น

ผ่านช่วงเวลาแห่งการใช้แอร์อย่างหนักกันมาแล้ว เพราะเริ่มเข้าหน้าฝน แอร์ที่บ้านก็ได้พักการใช้งานกันบ้าง บางบ้านก็อาจจะล้างแอร์ และบางบ้านมักจะเติมน้ำยาแอร์กันในช่วงนี้ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเติมน้ำยาแอร์นั้น ต้องให้ช่างช่วยสังเกตก่อนว่ามีรอยรั่วตรงไหน และระดับความดันของน้ำยาแอร์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติหรือเปล่า เพราะน้ำยาแอร์นั้นอยู่ในระบบปิด โอกาสที่จะรั่วออกมามีน้อยมาก และถึงจะรั่วออกมาก็ไม่ได้ทำให้เราต้องเติมน้ำยาทันทีหรือทุกครั้งที่มีการล้างแอร์ เพราะฉะนั้นถ้าความเย็นยังปกติอยู่ แอร์ของเราก็ปกติ น้ำยาแอร์ก็ปกติดี ดังนั้นไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์โดยไม่จำเป็น

#แอร์ #น้ำยาแอร์ #รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์