โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สวัสดีวันพุธแสนสดใส :) อย่าลืมหมั่นฝึกนิสัย ให้เป็นคนใส่ใจเรื่องการประหยัดไฟนะครับ

  • 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • 2414 ครั้ง
สวัสดีวันพุธแสนสดใส :)
อย่าลืมหมั่นฝึกนิสัย ให้เป็นคนใส่ใจเรื่องการประหยัดไฟนะครับ

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5