โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สวัสดีวันเงินเดือนออก !!!! ก่อนออกไปช้อปปิ้งใช้เงินเย็นนี้ อย่าลืมปิดไฟประหยัดพลังงานกันด้วยนะครับ เพราะพลังงาน ก็เหมือนกับเงินเดือน ถ้าใช้ไม่ระวัง ก็หายวับไปกับตาได้ ~~~

  • 31 มกราคม 2561
  • 1315 ครั้ง
สวัสดีวันเงินเดือนออก !!!!
ก่อนออกไปช้อปปิ้งใช้เงินเย็นนี้ อย่าลืมปิดไฟประหยัดพลังงานกันด้วยนะครับ
เพราะพลังงาน ก็เหมือนกับเงินเดือน ถ้าใช้ไม่ระวัง ก็หายวับไปกับตาได้ ~~~

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5