โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

จะเป็นคอนโด บ้าน หรืออาคารสูง ก็อยากให้พร้อมใจหันมาใช้กระจกที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 เพราะช่วยลดความร้อนที่ผ่านเข้ามาทางกระจกได้ดี แสงสว่างภายนอกก็ยังคงสามารถผ่านเข้ามาได้ ช่วยทำให้ห้องเย็นสบาย ลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศ ดีครบ

  • 20 มกราคม 2561
  • 877 ครั้ง
จะเป็นคอนโด บ้าน หรืออาคารสูง ก็อยากให้พร้อมใจหันมาใช้กระจกที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 เพราะช่วยลดความร้อนที่ผ่านเข้ามาทางกระจกได้ดี แสงสว่างภายนอกก็ยังคงสามารถผ่านเข้ามาได้ ช่วยทำให้ห้องเย็นสบาย ลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศ 
ดีครบ

- ช่วยลดความร้อน
- ประหยัดพลังงาน
- ประหยัดค่าไฟ
ประหยัดชัวร์แบบนี้ที่ควรบอกต่อ ~~~

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5