โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

อยากให้บ้านสวยคงทนและเย็นเพื่อลดการใช้แอร์ เเค่เปลี่ยนมาใช้สีทาบ้านที่มี "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5" เพราะช่วยลดความร้อน สะท้อนรังสีของ UV ยิ่งตัวเลขบนฉลากยิ่งสูง ยิ่งสะท้อนความร้อนได้ดี แนะนำให้เลือกสีที่มีค่าสะท้อนรังสี UV ที่ค่าร้อยละ 80

  • 19 มกราคม 2561
  • 1011 ครั้ง
อยากให้บ้านสวยคงทนและเย็นเพื่อลดการใช้แอร์ เเค่เปลี่ยนมาใช้สีทาบ้านที่มี "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5" เพราะช่วยลดความร้อน สะท้อนรังสีของ UV ยิ่งตัวเลขบนฉลากยิ่งสูง ยิ่งสะท้อนความร้อนได้ดี แนะนำให้เลือกสีที่มีค่าสะท้อนรังสี UV ที่ค่าร้อยละ 80

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5