โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สวัสดีเช้า วันพฤหัสบดี เริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการประหยัดไฟ สุขทั้งกาย สบายใจ เเละเงินในกระเป๋าน๊า~~

  • 18 มกราคม 2561
  • 3759 ครั้ง
สวัสดีเช้า วันพฤหัสบดี 
เริ่มต้นวันดีๆ ด้วยการประหยัดไฟ
สุขทั้งกาย สบายใจ เเละเงินในกระเป๋าน๊า~~

#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5