โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

สนพ. ชวนเที่ยวงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ 13 มกราคม นี้ สนุกกับพี่เหมียวมั่น รับดินสอที่ระลึกจากโครงการรวมพลังหาร 2 พบกันตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ณ จุดนับพบ โรงเก็บเครื่องบิน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

  • 10 มกราคม 2561
  • 773 ครั้ง
สนพ. ชวนเที่ยวงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ 13 มกราคม นี้ สนุกกับพี่เหมียวมั่น รับดินสอที่ระลึกจากโครงการรวมพลังหาร 2 พบกันตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ณ จุดนับพบ โรงเก็บเครื่องบิน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

#รวมพลังหาร2 
#ประหยัดชัวร์