โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ปีที่ผ่านมา ใครยังไม่ได้เปลี่ยน ปีใหม่นี้มาเปลี่ยนกันเถอะ เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนกลับมาประหยัดพลังงานกันนะ

  • 31 ธันวาคม 2560
  • 1069 ครั้ง
ปีที่ผ่านมา ใครยังไม่ได้เปลี่ยน ปีใหม่นี้มาเปลี่ยนกันเถอะ 
เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนกลับมาประหยัดพลังงานกันนะ

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์ 
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5