โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

รู้หรือไม่? การผลิตรถยนต์ 1 คัน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4 ตัน

  • 9 กันยายน 2559
  • 1289 ครั้ง
รู้หรือไม่? การผลิตรถยนต์ 1 คัน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4 ตัน

รู้หรือไม่? การผลิตรถยนต์ 1 คัน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4 ตัน และสารก่อมลพิษอื่นๆ เกือบ 317.51 กิโลกรัม ออกสู่บรรยากาศ

วัน Car Free Day นี้ ลองเปลี่ยนมาใช้ขนส่งสาธารณะ ปั่นจักรยาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีสารปรอทบรรจุอยู่ข้างใน ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและเครื่องปรับอากาศที่มีค่า SEER ก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมโลกได้เช่นเดียวกัน

ที่มา:

http://infofile.pcd.go.th/air/AirNews57_3.pdf?CFID=2020590&CFTOKEN=13907401

http://www.klcbright.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9Fled.php

#แอร์ #หลอดไฟLED #ฉลากประหยัดไฟเบอร์5

#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์