โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

OH! OH! OH! คริสต์มาสปีนี้มองไปทางไหนก็เห็นคนตกแต่งต้นคริสต์มาสกันทั้งนั้น แต่ถ้าบ้านไหนเลือกตกแต่งบ้าน และต้นคริสต์มาสให้สว่างไสวด้วยหลอดไฟ LED ซานตาอาจมาหย่อนโชคก็ได้นะครับ

  • 25 ธันวาคม 2560
  • 762 ครั้ง
OH! OH! OH! 
คริสต์มาสปีนี้มองไปทางไหนก็เห็นคนตกแต่งต้นคริสต์มาสกันทั้งนั้น แต่ถ้าบ้านไหนเลือกตกแต่งบ้าน และต้นคริสต์มาสให้สว่างไสวด้วยหลอดไฟ LED ซานตาอาจมาหย่อนโชคก็ได้นะครับ

แต่ไม่ว่าจะได้ของขวัญเป็นอะไร ที่ได้ชัวร์ๆ จากหลอดไฟ LED คือ การประหยัดค่าไฟไงครับ...เลือก LED รับรองประหยัดชัวร์

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5