โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

แฮร่ สกิดใจ มาฝาก....ทำได้ไม่ยากใน สามขั้นตอน

  • 25 พฤศจิกายน 2560
  • 911 ครั้ง
แฮร่ สกิดใจ 
มาฝาก....ทำได้ไม่ยากใน สามขั้นตอน

1.เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเบอร์ 5 
2.เปลี่ยนพฤติกรรมการการใช้ไฟให้ประหยัด 
3.ใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดไฟ
ซึ่งไอเดียที่พูดมานี้รับรองประหยัดชัวร์ครับ

 

 

#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5