โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

รู้ไหม ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ต่างกับฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ยังไง ?

  • 22 พฤศจิกายน 2560
  • 1488 ครั้ง
รู้ไหม ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ต่างกับฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ยังไง ?

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จะระบุข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า ว่ามีประสิทธิภาพของการประหยัดไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน และยังแสดงรายละเอียดเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 จะแสดงว่าอุปกรณ์นั้นๆ สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหน โดยจะแสดงตัวเลขค่าประสิทธิภาพซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์จะแสดงค่าตัวเลขไม่เหมือนกัน
รู้ความแตกต่างแบบนี้แล้ว ต่อไปเราก็เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: รองรับการเล่นผ่านมือถือเท่านั้น
#เชื่อป๋อประหยัดชัวร์
#รวมพลังหาร2 #ประหยัดชัวร์ 
#เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ 
#ฉลากประหยัดไฟเบอร์5
#ฉลากประสิทธิภาพสูงเบอร์5