โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

Collective Studio กับเทคนิคออกแบบโดยใช้หลอดไฟ LED

  • 26 กันยายน 2559
  • 1332 ครั้ง
Collective Studio กับเทคนิคออกแบบโดยใช้หลอดไฟ LED

Collective Studio คือ สตูดิโอที่รับออกแบบภายใน งานสถาปัตยกรรม  ทีมงานผู้ออกแบบ งานตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอก มุ่งเน้นผสมผสานองค์ความรู้และแนวคิดในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มีภาพลักษณ์ความงามที่โดดเด่น และมีความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญสตูดิโอแห่งนี้ เลือกหยิบเทคโลยีประหยัดพลังงาน อย่างหลอดไฟ LED มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขา

สามารถติดตามผลงานพวกเขาได้ที่:
https://www.facebook.com/TheCollectiveStudio/

#CollectiveStudio #หลอดไฟLED #LED
#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์