โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

รู้หรือไม่? หลอด LED เคยได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว!

  • 24 กันยายน 2559
  • 1159 ครั้ง
รู้หรือไม่? หลอด LED เคยได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว!

รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์

รู้หรือไม่? หลอดไฟ LED เคยได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วนะ!

หากหลอดไส้ที่คิดค้นขึ้นได้เมื่อ 136 ปีก่อน ให้ความสว่างแก่มนุษย์ในศตวรรษที่ 20 หลอดไฟ LED ก็จะทำหน้าที่เดียวกันในศตวรรษที่ 21

ซึ่ง LED (Light-Emitting Diode) เป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างโดยตรงจากกระแสไฟฟ้า ในขณะที่หลอดไส้ที่เรียกกว่า incandescent light ให้แสงสว่างทางอ้อม กล่าวคือกระแสไฟฟ้าไปเผาไหม้ไส้และไส้เปล่งแสงสว่าง ดังนั้นสำหรับความสว่างเท่ากัน หลอดไฟ LED จึงกินไฟน้อยกว่าประมาณ 6-7 เท่าตัว เมื่อเทียบกับหลอดไส้ ส่วนในเรื่องอายุของการใช้งาน หลอดไส้มีอายุการใช้งานประมาณ 1,000 ชั่วโมง ส่วนหลอดไฟ LED นั้นคงทนกว่า 15,000 ชั่วโมง จอสมาร์ทโฟน จอโทรทัศน์ชนิดแบน ไฟประดับตกแต่งร้าน ไฟที่สว่างจ้า หน้ารถยนต์บางยี่ห้อ ไฟบนเวที ไฟจราจร ไฟแสดงตัวเลขบนจอของเครื่องมือต่างๆ ไฟป้ายที่สว่างต่างๆ ฯลฯ ล้วนเป็นหลอดไฟ LED ทั้งสิ้น เพราะคงทน กินไฟน้อย และสว่างเป็นพิเศษ
และด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ที่ร่วมกันสร้างสรรค์หลอดไฟ LED ชาวญี่ปุ่นทั้ง 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ Isamu Akasaki, ศาสตราจารย์ Hiroshi Amano และ Shuji Nakamura ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ร่วมกันเมื่อปี 2014

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/612305

#หลอดไฟLED #รางวัลโนเบล
#รวมพลังหาร2 #เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์