โครงการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

"รวมพลังหาร 2 "

'

ในช่วงพักกลางวัน “เราพัก” ก็อย่าลืมว่า “ไฟฟ้าก็ต้องพัก”

  • 12 กรกฎาคม 2560
  • 3100 ครั้ง
ในช่วงพักกลางวัน “เราพัก” ก็อย่าลืมว่า “ไฟฟ้าก็ต้องพัก”

ในช่วงพักกลางวัน “เราพัก” ก็อย่าลืมว่า “ไฟฟ้าก็ต้องพัก”

อย่าลืมปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในช่วงพักกลางวัน

เพียงเท่านี้คุณก็ช่วยออฟฟิศประหยัดไฟ ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้แล้วครับ

#ฤดูไหนก็เป็นฤดูหาร2 #รวมพลังหาร2 #ชีวิตหาร2 #ลดครึ่งใช้ครึ่ง #ประหยัดชัวร์ #พักกลางวันอย่าลืมปิดแอร์ปิดไฟ